جزییات خبر

ماهنامه شماره ۲۹ فرهنگ اسلامی منتشر شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۹/۲۴ - ۱۰:۳۹ | نویسنده:
مصر، آزادی و استقلال یا وابستگی و سرکوب، در میزگرد شماره آذرماه ماهنامه فرهنگ اسلامی بررسی شد.

 

سخن نخست این شماره به قلم سردبیر با عنوان «به نام اسلام، به کام غرب» ضمن روایتی از شیوه‌های قرون وسطایی داعش به نقش ترکیه به نام یک دولت اسلام‌گرا در این فاجعة تاریخی پرداخته است.

در بخش خبر و نظر گزارش دیدار مقام معظم رهبری با رؤسای دانشگاه‌ها و ... با عنوان «علم، مهمترین ابزار پیشرفت و اقتدار ملی» به همراه برخی اخبار دیگر روایت شده است.

سخنرانی‌های مطرح شده در نخستین جلسة کانون نویسندگان فرهنگ اسلامی توسط دکتر حسن سبحانی و حسین رویوران با موضوعات: «اقتصاد مقاومتی» و « فرصت‌ها و تهدیدات بیداری اسلامی» بخش دیگر ماهنامه را تشکیل می‌دهد.

در بخش ادبیات ضمن مطالعة گزارش گفتگو با استادان زبان و ادبیات فارسی در شبه قارة هند، مثنوی «شکسته‌ترین سرو باغ عشق» آخرین سرودة محمد حسن زورق را می‌خوانیم.

در بخش سیاست مقالة دکتر حسن بشیر استاد ارتباطات بین‌الملل با عنوان «توافق هسته‌ای، گفتمان آمریکایی و دیپلماسی بازدارندگی» آمده است.

در این شمارة ماهنامه یک مسئلة اجتماعی با موضوع «پلیس، قانون و استحکام درونی نظام» مطرح شده است.

در ادامه سه مقاله با عناوین «قرارداد رژی، منفعت انگلیسی، مقاومت ایرانی»، «ایران قرن نوزدهم میلادی از دیدگاه علی میرزا مفتون» و «جریان سیال ذهن در فیلم هامون ساختة داریوش مهرجویی» آمده است و در نهایت گزارش گفتگو با دکتر فؤاد ایزدی عضو پیوستة هیأت علمی دانشکدة مطالعات جهان دربارة «آمریکا و جهان، چالش فراگیر» را می‌خوانیم.

ماهنامة بیست و نهم فرهنگ اسلامی به مدیرمسئولی علی اکبر اشعری و سردبیری محمد حسن زورق در272 صفحه منتشر شده است. 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دفتر نشر فرهنگ اسلامی می باشد.