جزییات خبر

انتخاب کتاب های دفتر نشر از سوی منایع آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۳ - ۱۶:۰۱ | نویسنده:

۱۵ عنوان از کتاب های آموزشی و تربیتی دفتر نشر فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۵ توسط ارزیابان دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی مورد ارزیابی و مناسب شناخته شدند.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دفتر نشر فرهنگ اسلامی می باشد.